2023 3/11 【BACK FROM THE GRAVE Returns”Go Baby Go”】

2023 3/11 MAGNATONESでオルガンで参加します。
【BACK FROM THE GRAVE Returns”Go Baby Go”】
/LIVE;

THE GO-DEVILS(Osaka),

KILLER CHINADRESS(Nagoya),

The Clovers
Stompin’ Riffraffs,

ジェニ・ジェニ
/DJ; Jimmy Mashiko,

Daddy-O-Nov

, Mr.Death